scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image scroll image

  

Ger Floris
Wezenweid 8 1641 LB Spierdijk
Figuurzaag werkstukken

Privacybeleid logo

Op 25 Mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 
Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan het verwerken en beschermen van persoonsgegevens, 

Wij verzamen alleen persoons gegevens
Dan van toepassing zijn voor het werkende houden van onze site
De contact gegevens worden niet bewaard.


Webdesign en Beheer Ger Floris