Het college van gemeente Koggenland voerde op donderdagavond 29 november 2018 met de inwoners van Spierdijk een gesprek over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. Inwoners vormden doe-teams. Bekijk de vorderingen van de doe-teams.

Momenteel zij dit de teamleden
Ger Floris
Marco Hollenberg
Wij zoekt vrijwilligers die mee wil denken en willen toe treden in het team , Het liefst een inwoners van de nieuwbouw Spierland.

 

Waar zijn we mee bezig en wat hebben we bereikt.

Op de hoek van de nieuwbouw Spierland een park te realiseren
zie voorbeeld hier onder
Er zijn al vergevorderde gesprekken met de gemeente
Maar het blijft een kwestie van lange adem hebben
Tot nu toe ziet het er goed uit.

Wat moet er komen in het nieuwe Park :

  • Natuur speeltuin ( zoals beloofd)
  • Wandelpaden (geschikt voor de ouderen)
  • Zonneweide
  • Waterpartij
  • Volkstuinen ? 
  • Mooie groene aanplanting

Een park en 41 nieuwe woningen in project Spierland in Spierdijk Archief – Wonen in Spierdijk (wonen-spierdijk.nl)

Van wandelpad met wankel bruggetje naar Fietspad en een nieuwe brug

Beplanting tegen de hinderlijke verlichting van de rotonde

Klacht

Hinderlijke licht schimmen van de auto’s die de rotonde passeren

Door de bewoners van de Wezenweid. 

Oplossing

Met gemeente overleg gevoerd en tot een oplossing gekomen.
Het hoekje groen aan de Wezenweid gaat de gemeente dit voorjaar inplanten. Hun idee is om een zogenaamd vogelbosje te creëren bestaande uit groenblijvende en bladverliezende heesters. Dit houdt voldoende het licht tegen vanaf de rotonde en heeft ook een belangrijke ecologische waarde voor vogels, zoogdieren etc.
Tevens zal bij de aanleg gekeken worden naar de Drainage verbetering.